Invoering Promotieklasse vanaf seizoen 2018-2019

De KNHB heeft na onderzoek en een uitgebreide consultatieronde onder verschillende verenigingen besloten met ingang van seizoen 2018-2019 een nieuwe klasse toe te voegen aan de competitiestructuur voor eerste teams. Deze klasse, de Promotieklasse, is gepositioneerd tussen de huidige Hoofdklasse en Overgangsklasse in.

De KNHB verwacht dat het creëren van een nieuwe klasse direct onder de Hoofdklasse zal leiden tot een betere doorstroom in de Nederlandse topcompetities. Bovendien is de bond van mening dat talentenontwikkeling beter zal worden gestimuleerd door deze wijziging. De structuur van de top van de Nederlandse competities ziet er met ingang van seizoen 2018-2019 als volgt uit:

Structuur-Nederlandse-Competitie-2018-2019

Verenigingen kunnen zich voorbereiden

De KNHB kiest er bewust voor de nieuwe opzet nu te publiceren maar pas in 2018-2019 in te laten gaan. Dat geeft verenigingen voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden. De KNHB heeft de promotie- en degradatieregelingen passend bij deze nieuwe opzet uitgewerkt. Deze regelingen gelden aan het eind van het seizoen 2017-2018 om zo te komen tot de nieuwe Promotieklasse. Ook de regelingen waarmee vanaf seizoen 2018-2019 in de nieuwe structuur wordt gespeeld, zijn bekend.

Reageer

Contact Us