Comments (18)

 1. eerste en derde goal van Rotterdam zouden moeten worden afgekeurd.
  1. bal hoog buiten doelmond gepusht die er via de knie van verdediger ingaat.
  2. bal niet buiten cirkel geweest.

 2. Ook als een bal net naast zou zijn gegaan is het nog steeds een “schot op doel”, en in principe dus geen gevaarlijk spel. Eerste goal is dus terecht toegekend.

 3. @@Jammer: juist niet, sterker; het tegenovergestelde van wat jij beweerd, is waar. De definitie van gevaarlijk is dat ‘ie nou juist niet op goal wordt geschoten, wat het gevaarlijk maakt. Als de bal op goal was gegaan, was het een schot op goal geweest en derhalve ongevaarlijk. In deze situatie overduidelijk geen schot op goal, dus gevaarlijk, dus een onterecht doelpunt.

 4. Toch nog maar eens de spelregels doorlezen John. Dan zie je op pagina 8:

  Schot op doel: De actie van een aanvaller die probeert te scoren door de bal
  van binnen de cirkel in de richting van het doel te spelen. Indien de intentie
  van de speler duidelijk was dat hij een doelpunt wilde maken door de bal in
  de richting van het doel te spelen, is er ook als de bal het doel mist sprake
  van een ‘schot op doel’.

 5. @@Jammer: je hebt helemaal gelijk! Zie het net staan, vreemde regel, maar nogmaals: je hebt gelijk!

 6. Waarom wordt die eerste goal van Den Bosch afgekeurd dan??

 7. Scheids vertelde dat alle schoten die <1m buiten de paal op goal worden geschoten, gezien worden als schot op goal. Echter waarom de 1e goal van DB wordt afgekeurd is mij ook een raadsel. Overduidelijk geen sprake van gevaarlijk spel, waar wel voor wordt gefloten.

 8. Helaas geen beste arbitrage. Met Retra is dat bekend. Heeft niets in de hoofdklasse te zoeken.Richting einde seizoen zie je bij veel wedstrijden de klasse justitie weer toenemen, omdat de mannetjes in het geel de druk niet aankunnen van pratende en vallende internationals.
  Is niets nieuws, gebeurd al jaren. Alleen triest dat daar geen halt aan wordt toegeroepen.

 9. Bij internationale wedstrijden zie je dat wanneer dit soort ballen worden gepusht bij een strafcorner en het duidelijk is (vaak na raadplegen van de videoref) dat de bal naast zou zijn gegaan (ook al is het maar 30 cm) het besluit om de goal toe te kennen wordt teruggedraaid omdat de bal simpelweg niet in de goal, maar naast de goal zou zijn gegaan.
  Scheidsrechter Retra dient hier ook op te letten. Vandaar dat hij ook precies in de lijn van de bal staat om dat te kunnen beoordelen, namelijk of de bal in de goal of naast de goal gaat. Echter grijpt hij niet in en dat is raar. Op dit niveau gaat het om de details en wordt meer precisie verwacht van spelers en dus ook scheidsrechters.

 10. De briefing in Nederland is (net als het reglement) vrij duidelijk hierin, zoals @scheids terecht aangeeft. Het idee is dat een verdediger die vlak bij de paal staat kan verwachten dat er hoge ballen vlak langs hem komen (net als een verdediger die in de doelmond staat), dus daar hoeft hij niet tegen beschermd te worden door de arbitrage.

  Als je dit zou interpreteren zoals Jammer suggereert dan zou bij een “net wel/net niet” schot 1cm het verschil tussen een strafbal en een vrije slag tegen betekenen, lijkt me een rare situatie…

  De ondersteunende scheidsrechter staat daar inderdaad o.a. om te beoordelen of de bal wel of niet tussen de palen geschoten wordt; dat is relevant als deze bal er niet in zou zijn gegaan, dan bepaalt dat immers of het een strafbal (binnen de palen) of een strafcorner (daarbuiten) is.

 11. Ik zeg niet dat 1 cm het verschil kan betekenen. Indien het niet duidelijk is of de bal naast of in de goal zou gaan kan ik niet verwachten dat de scheidsrechter dat ziet en dan de goal afkeurt. In dat geval zou ik er ook niks over zeggen. Ik zeg ook niet dat de speler (die immers zelf besluit daar te gaan staan) beschermd dient te worden. Het enige wat ik zeg is dat de bal naast de goal wordt gepusht en dat het in dit geval (mijns inziens) duidelijk is dat de bal er niet in zou gaan. Dat Rotterdam nu beloont wordt voor een schot wat in principe naast zou gaan vindt ik een veel raardere situatie.

  Daarnaast is het zo dat op dit niveau meer verwacht mag worden van de scheidsrechter wat betreft deze situaties. Dat de bal niet in de goal zou gaan heeft Retra ook gezien (of hoort hij in ieder geval te zien), aangezien iedereen dit ziet (zie reactie spelers). Retra moet naar mijn mening aan zijn collega laten weten dat de bal naast was en dus gevaarlijk hoog.

 12. Hij zal het ook gezien hebben en conform de spelregels en briefing besloten hebben dat een strafcorner op zijn plek is (onopzettelijke overtreding verdediger binnen de cirkel, geen gevaarlijk spel van aanvaller want schot op doel). Aangezien de bal echter in het doel valt wordt voordeel toegekend en dus een doelpunt.

 13. Haha “want schot op doel” (onbegrijpelijk dat je dit zegt aangezien het zo duidelijk is). Ik kan niet anders denken dat je een scheidsrechter bent met een andere blik op hoe regels geïnterpreteerd dienen te worden. Ik vind het een vrij kortzichtige blik overigens.

  Het doel van de schot op doel-regel is om wanneer het voor de scheidsrechter moeilijk is waar te nemen of de bal op doel gaat, de aanvaller het voordeel van de twijfel te geven bijvoorbeeld bij een voortgaande spelsituatie waar de scheids niet goed in positie stond om dat te beoordelen. Het doel zal niet zijn om via een stick of ledemaat van de verdediger de bal van richting te veranderen om zo in de goal te belanden en daarmee de aanvaller voordeel te geven of denk jij wel? Ben erg benieuwd wat jij denkt wat het doel van deze regel is.

  Bij deze (stilstaande) spelhervatting situatie, waarbij de scheidsrechter dus precies in de lijn van de bal gaat staan om dit te kunnen beoordelen mag er meer verwacht worden over de precisie van de waarneming en de eventuele gevolgen daaraan. Waarom gaat (moet) een scheidsrechter anders zo in de lijn staan? Als het criterium is dat de bal richting het doel gaat dan kan hij dat toch ook vanaf de zijkant zien, waar hij normaal staat? Vanaf die zijkant kan hij zelfs uit zijn ooghoek kijken naar verdedigers of zij te vroeg terug rennen vanaf de middellijn, wat hij nu niet kan.

  Daarom denk ik dat Rotterdam hier (2 keer door Retra) onterecht bevoordeeld wordt wat ik erg JAMMER vind.

 14. Jammer, Den Bosch is hier erg benadeeld (dan zeg ik het netjes)!

 15. Ik heb het gevoel dat we het niet eens gaan worden. Ik kan me goed voorstellen dat je vindt dat dit niet als schot op doel zou moeten gelden, maar de spelregeldefinitie van een schot op doel is duidelijk (zie boven). Daarin wordt expliciet gesteld dat de intentie van de aanvaller doorslaggevend is, niet het precieze traject van de bal. Ook in de briefing is dit niet een kwestie van “voordeel van de twijfel” maar van definitie: als de scheids ziet dat de bal vlak naast zou zijn gegaan is het nog steeds een schot op doel. Alleen ballen die ruim naast gaan zijn gevaarlijk; een verdediger die niet tussen de bal en het doel staat hoeft immers geen hoge ballen te verwachten.

 16. @Jammer, je kunt de arbitrage wel blijven beschermen. Maar het nivo op een paar na wordt er niet beter op. Gaat om de interpretatie van het spel en niet altijd om de regels. Zoals ik bij jou lees hoor jij zo als velen van je vrienden in het geel tot die fetisjisten, aangevoerd door opperbaas Elders. Zo wordt de afstand tussen arbitrage en spelers steeds groter.

 17. We praten inderdaad redelijk langs elkaar heen, maar ik begrijp inmiddels beter wat je bedoelt. Wat jij zegt is het volgende volgens mij:
  ‘Het zit hem in de briefing/regel waar de scheidsrechter weinig aan kan veranderen.’

  Aanpassing van de regel/briefing lijkt mij hier dus aan de orde want het lijkt mij niet de bedoeling dat ballen die naast worden geschoten toch tellen.

  Daarna zeg je “alleen ballen die ruim naast gaan”. Bij een dergelijke situatie is het stom om dat als criterium te nemen vind ik. Ballen worden op mega snelheden precies in het hoekje gepusht (of in ieder geval gemikt). De cornerman heeft hier in vergelijking tot andere spelsituaties alle tijd om aan te leggen. Dan mag je toch op z’n minst verwachten dat de bal op goal gaat. Als hij hier naast pusht en hij raakt een speler die de doellijn verdedigd dan zou het bij deze briefing betekenen dat je de aanvallende partij gaat belonen door het geven van nog een kans (of een goal in dit geval).

  De strafcorner heeft al jaren een grote (niet per se positieve) invloed op het spelbeeld bijvoorbeeld door doelbewust voor een corner te gaan in plaats van voor een velddoelpunt.
  Niet voor niets telde de afgelopen Hockey India League velddoelpunten voor 2, namelijk om de invloed van de strafcorner te beperken. Laten we dan niet het makkelijker maken voor de aanvallende partij door naast gepushte strafcorners ook te gaan tellen als schot op doel.

 18. Dat is inderdaad precies wat ik bedoel. Of de regel zo goed is of niet valt zeker over te twisten, ik denk dat beide opties voor- en nadelen hebben en beiden tot “onrechtvaardige” situaties leiden. Een scheidsrechter kan echter niet zelfstandig besluiten welke regels hij wel en niet toepast. Het belangrijkste is dat er consequent en voorspelbaar gefloten wordt, en dat kan je als groep alleen maar doen door bepaalde afspraken te maken en je daar aan te houden. Anders is (bijvoorbeeld) een sliding op de man de ene week een waarschuwing en de volgende week direct rood.

  Ik ben het overigens helemaal met je eens dat de strafcorner te belangrijk is, ik vond het initiatief van de HIL ook erg sterk.

Reageer

Contact Us