Beroep SV Kampong Hockey afgewezen, competitiemaatregel gehandhaafd - Hoofdklasse Hockey Nederland
Jip-Janssen-Kampong

Beroep SV Kampong Hockey afgewezen, competitiemaatregel gehandhaafd

De onafhankelijke Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft een onherroepelijke uitspraak gedaan in de zaak van SV Kampong Hockey tegen de KNHB met betrekking tot de wedstrijd Tilburg H1 – Kampong Heren 1 van 25 september. 

De Commissie heeft het beroep van SV Kampong Hockey afgewezen. Daarmee blijft de eerder uitgesproken competitiemaatregel, opgelegd door de competitieleiding van de KNHB aan SV Kampong Hockey, gehandhaafd; de drie punten in mindering voor Kampong Heren 1 blijven van kracht en de wedstrijd Tilburg Heren 1 – Kampong Heren 1 moet overgespeeld worden.

Eerder oordeelde de Tuchtcommissie van de KNHB al dat SV Kampong Hockey onjuist had gehandeld. De vereniging had geen melding gemaakt van het feit dat op 25 september een speler had meegedaan aan de wedstrijd Tilburg H1 – Kampong H1 die tijdens de rust te horen kreeg dat zijn coronatest positief was. Vanwege het niet melden hiervan overtrad SV Kampong Hockey niet alleen de bijzondere aanvullende bepalingen van het Bondsreglement, maar schaadde de vereniging ook het aanzien en de belangen van de hockeysport in het algemeen, aldus de Tuchtcommissie. Zij legde SV Kampong Hockey een boete op. SV Kampong Hockey ging hier niet tegen in beroep.

Niet bevoegd
De Tuchtcommissie achtte zich echter niet bevoegd uitspraak te doen over de speelgerechtigdheid van de speler van SV Kampong Hockey. De Tuchtcommissie oordeelde dat de competitieleiding van de KNHB zelf moest vaststellen of de speler speelgerechtigd was of niet. 

De competitieleiding besloot op 13 oktober op basis van de inmiddels verkregen informatie SV Kampong Hockey een competitiemaatregel op te leggen. Omdat de vereniging het met deze beslissing van de competitieleiding oneens was, en het Bondsbestuur van de KNHB geen reden zag om tot herziening over te gaan, vroeg de vereniging de Commissie van Beroep zich over de opgelegde competitiemaatregel te buigen.

Argumentatie
De competitieleiding van de KNHB baseerde de competitiemaatregel op het feit dat de speler in kwestie op basis van lichte klachten een dag voor de wedstrijd een test liet uitvoeren waarvan de uitslag voor aanvang van Tilburg – Kampong nog niet bekend was. Op basis van de speciale aanvullende bepalingen van het Bondsreglement,  voorafgaand aan de competitie gepubliceerd, redeneerde de competitieleiding dat de bewuste speler door SV Kampong niet opgesteld had mogen worden. De competitieleiding was van mening dat de bewuste speler in quarantaine had moeten zijn op basis van het feit dat hij lichte klachten had en een test had laten uitvoeren waarvan de uitslag nog niet bekend was.

De Commissie van Beroep oordeelde dat de KNHB in redelijkheid tot haar besluit is gekomen en wees het beroep af. Dit betekent dat de drie punten in mindering gehandhaafd blijven en de competitieleiding van de KNHB een datum zal vaststellen waarop de wedstrijd Tilburg H1 – Kampong H1 wordt overgespeeld.

Reageer