HC Rotterdam overweegt claim naar aanleiding van situatie van Ass - Hoofdklasse Hockey Nederland

HC Rotterdam overweegt claim naar aanleiding van situatie van Ass

HC Rotterdam overweegt na de gebeurtenissen van afgelopen weekend een claim neer te leggen bij Valentin Verga of bij Verga’s club Amsterdam, zo meldt het Algemeen Dagblad. De claim volgt dus na de klap die Rotterdam speler Seve van Ass kreeg van de stick van Verga. Hierdoor brak van Ass zijn kaak en verloor hij zeven tanden en zal hij tot de winterstop niet in actie komen voor zijn club.

Rotterdams bestuurslid technische zaken Rob Goverts legt uit: “We vinden dat er sprake is van grote verwijtbaarheid en misschien zelfs opzet. Wij kunnen door de actie van Verga een bepaalde tijd geen beroep doen op onze speler, maar betalen hem wel salaris. We beraden ons op het neerleggen van een claim, maar wachten eerst het oordeel van de tuchtcommissie af.”

Of Verga zelf of zijn club Amsterdam de claim aan de broek zal krijgen is niet bekend, volgens Goverts is het gebruikelijk dat de claim naar de club gaat. Ook de hoogte van het bedrag is niet bekend.

Comments (36)

 1. Een dieptepunt in deze situatie. Hoop dat het op niets uitloopt.

 2. Ongelofelijk

  heel jammer……

 3. Volkomen logisch

 4. De boosheid aan Rotterdamse kant is natuurlijk wel te begrijpen. Maar natuurlijk zit de hockeywereld hier niet op te wachten. Zou de soep zo heet gegeten worden? KNHB, kom op met die sanctie. Wellicht goed dat Amsterdam achter de schermen een gebaar maakt.

 5. @Dantuma. als je word aangereden door iemand onderneem je toch ookl actie?

  Volkomen logisch dat Rotterdam dit doet.

 6. @steef, Heb jij mij dit zien ontkennen? Niet te gevoelig a.u.b. Anderzijds: in principe natuurlijk niet goed voor de hockeywereld, dat clubs elkaar met claims bestoken. Denk dat het goed zou zijn, dat Amsterdam met Rotterdam om de tafel gaat en de zaak regelt.

 7. @Dantuma, dus je toevoeging de hockeywereld zit hier niet op te wachten voegt niks toe, tenzij je bedoelt dat de hockeywereld niet op de actie van Verga zit te wachten.

  Het komt amper voor de clubs elkaar bestoken met claims maar in dit geval is het niet meer dan normaal, als ik Seve van Ass was zou ik persoonlijk ook een claim bij Verga leggen.

 8. @steef, De vervuiler dient hier te betalen n.m.m. Idiote actie. En de vervuiler is Verga en/of Amsterdam. Wat mij betreft geen misverstand. En voor het overige laat ik de discussie even voor wat ze is.

 9. Betalen? Als HCR hier niet voor verzekerd is, vind ik het eerder “eigen schuld”. Nee, ik bedoel niet dat de slag van Verga te verwachten is. Ik bedoel alleen dat HCR er zelf voor kiest astronomische bedragen voor spelers te betalen. De schade is dan aanzienlijk als er iemand geblesseerd uitvalt. Niet verzekeren is dan op zijn minst gezegd een beetje apart.

  En als de club wel verzekerd is… loop dan niet te zeuren.

 10. jammer, een claim heeft geen schijn van kans!!!

 11. Dit zou wel een enorme precedentwerking hebben… Waar trek je de grens? Verdedigen corner, lijnstop krijgt m op hoofd, je mikt wel op de lijnstop, dus opzettelijk? Slecht onderhouden veld bij bijvoorbeeld Den Bosch, waar het bijvoorbeeld heel glad is… Speler gaat onderuit en scheurt kniebanden. Grove nalaatbaarheid? Claim?

 12. @kamp, jij draait de zaken om.

  Een speler van Rotterdam kan de komende niet spelen door een actie van een speler van Amsterdam ( een bewuste actie trouwens ), dan is het natuurlijk volkomen logisch dat Rotterdam met een claim komt.

  Als jij inelkaar geslagen word onderneem je toch ook stappen? of omdat jij zelf verzekerd bent loop jij dan niet te zeuren, wat een lariekoek wat je schrijft.

 13. In mijn ogen kan er alleen een claim worden neergelegd wanneer er daadwerkelijk bewijs is van opzet. Dit zal altijd lastig te bewijzen zijn. Ook al kan het er op lijken, mijn mening daargelaten, zal het nooit 100% zeker zijn of het bewust was, Of verga moet het toegeven.

  Wanneer iemand zijn enkelbanden scheurt door het verkeerd neerkomen na een goede duw van een tegenstander volgt er ook geen claim. Even een hele andere situatie..maar kan me niet voorstellen dat deze claim gaat lukken.

  Is er een juridisch aangelegd persoon die hier meer over kan vertellen??

 14. @steef In de Nederlandse rechtspraak wordt wel degelijk onderscheid gemaakt tussen letsel opgelopen op een sportveld en in het dagelijkse verkeer. Echte vechtpartijen buiten beschouwing gelaten ken ik maar 1 zaak waarbij een voetballer uit de Jupiler League door een doodschop zijn cariëre is geëindigd. Deze voetballer heeft een compensatie toegewezen gekregen voor zijn inkomensverlies in de jaren na zijn aflopende contract (dus geen verhaal ziekengeld). De algemene regel is echter dat sporten een verhoogd risico met zich meebrengt en dat dat er sprake is van risico aanvaarding. Rotterdam heeft mijns inziens dan ook alleen maar kans wanneer het kan bewijzen dat Verga met opzet de tanden uit de mond van Van Ass sloeg (dus ook het doel beoogde Van Ass letsel te bezorgen). Gezien de verschillende meningen van de experts (die van Morera de Melo zou je eens na moeten lezen) lijkt dit onhaalbaar dus @joost zal m.i. gelijk krijgen.
  (@hoofdklassehockey, vraag eens de mening van mr. Fatima Morera de Melo over deze zaak…)

  @Kamp Jouw perceptie van verzekeringen is een beetje buiten de realiteit. Veel (grote) bedrijven zijn eigen risico drager voor het doorbetalen van loon van zieke of geblesseerde werknemers. Een verzekering voor sportclubs lijkt me, gezien de hoge risicograad, niet haalbaal en als dat wel zo is dan zal na twee claims de premie door het dak gaan.
  Zou dit in het dagelijkse verkeer zijn gebeurt dan kan de werkgever in de rechten van de werknemer treden en het netto-loon verhalen op de aansprakelijke veroorzaker. Indien doorbetalen van loon bij ziekte al verzekerd is dan kan de verzekeraar dat doen (net zoals jouw casco autoverzekeraar schade aan jouw auto zal verhalen op de veroorzaker).

 15. Rotterdam zou bij een claim , ook een aangifte moeten doen wegens mishandeling ( denk niet dat Rotterdam dat gaat doen) Het maakt geen verschil of deze mishandeling opzettelijk is of niet. In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht wordt mishandeling strafbaar gesteld in de artikelen 300-306.

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘gewone’ mishandeling en zware mishandeling. Als iemands handeling erop gericht was om iemand een zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, is er sprake van zware mishandeling. Anders is het ‘gewone’ mishandeling. Zwaar lichamelijk letsel is bijvoorbeeld een gebroken neus (de Hoge Raad heeft zich hier over uitgelaten: Alleen indien blijvend ontsierend, in de regel geen zwaar lichamelijk letsel. Hangt af van het genezingsproces) of een blijvend letsel. Een letsel schade vergoeding kan wel degelijk geclaimd worden, immers er is sprake van dat v Ass een tijd niet kan spelen en zijn “werk”niet kan uitvoeren etc.
  Naast een straf kan dan een geldelijke vergoeding geëist worden. Maar of Rotterdam zover wil gaan betwijfel ik ten zeerste.

 16. Vgl. Kokmeijer vs. Bouaouzan en Sparta. Dit betreft de hierboven gememoreerde zaak.

 17. We zijn nu werkelijk aan het door/naslaan…

  Wat een onzin. Een kaart, een bos bloemen en platenbon kan ie krijgen. Verga wordt geschorst door club & KNHB conform regelementen en daarmee is de spreekwoordelijke kous af.

 18. Wanneer Verga schuldig word bevonden aan het feit dat dit in een opzettelijke actie was vind ik het terecht als Rotterdam eventuele “schade” gaat verhalen.

  Echter wanneer het een ongeluk is blijft het een “eigen risico”. Ik neem aan dat wanneer ze hem betalen zij dit keurig doen en dus recht hebben op ziektewet/arbeidsongeschiktheid……

  Anders is wellicht de volgende wedstrijd oog om oog tand om tand een oplossing…..

 19. Inderdaad is er geen schade te verhalen als iemand iets overkomt binnen de normale grenzen van de sport (inclusief gladde velden, enkels verzwikken na een duw, bal in je gezicht etc.) Het met opzet slaan met een stick valt m.i. niet binnen die grenzen. Het feit dat Amsterdam de speler al geschorst heeft, geeft aan dat de werkgever van de speler al erkent heeft dat hier sprake was van opzet. Als Rotterdam niet verzekerd is kan ze een claim neerleggen. Als Rotterdam wel verzekerd is met een eigen risico kunnen ze voor hun deel een claim neerleggen en de verzekeringsmaatschappij zal dan ongetwijfeld voor hun kosten ook een claim komen neerleggen. Als de verzekeringsmaatschappij alles moet betalen, claimen ze alles.
  Lijkt me slim als Amsterdam contact opneemt met Rotterdam en het allemaal op voorhand regelt.

 20. Iemand enig idee wat een nieuw gebit kost?? Inclusief reparaties, inplantaten etc etc..

  Wel wat duurder dan een beenbreuk denk ik…!! En veel mensen vergeten dat dit soort dingen niet worden vergoed door de zorgverzekeraars…!!

 21. Hij heeft drie wedstrijden gekregen. Mooi. Kunnen we nu weer door met de rest van de competitie en zaken die belangrijker zijn.

 22. Los van de juridische implicaties van een dergelijke claim en de bijkomende kosten voor speler en club (lees Rotterdam). Is het niet veel verstandiger als deze gehele kwestie op basis van wederzijds respect tussen beide clubs en spelers wordt afgehandeld? Is het niet veel wenselijker als Amsterdam en Verga een gebaar maken richting Rotterdam en van Ass ipv het voorwaardelijk straffen van Verga door Amsterdam. Een schorsing door de KNHB lijkt niets meer dan terecht, maar als Amsterdam zijnde zou ik niet de oplossing zoeken in een schorsing van Verga zonder dat de bond zich hierover heeft uitgesproken. Het lijkt mij immers veel meer des hockey om een dergelijke zaak als clubs onderling en in goed overleg te regelen. Komt men er niet uit dan is een juridische gang van zaken altijd nog een mogelijkheid. Ik zou betrokkenen oproepen eens met elkaar om de tafel te gaan zitten om een bevredigende oplossing te vinden die voor allen acceptabel is.

 23. Yankee Doodle

  Is claimen niet iets wat ze om de haverklap en voor iedere scheet aan de andere kant vd plas doen? Laten we in NL aub niet nog meer die kant opgaan en bij onze eigen identiteit blijven!!
  Blessure van Seve is natuurlijk vreselijk en op een vervelende manier tot stand gekomen. Mocht het toch op een claim uitdraaien, dan is het hek vd dam. Zeker met zaalhockey en bijbehorende gebroken handen in het vooruit zicht.

  Veel wijsheid…

 24. @Fatsoen, waarom? Ik zie niet zo goed wat er geregeld moet worden buiten een schorsing. Maar wellicht dat je mij op andere gedachten kunt brengen…

 25. Nee yankee doodle, een gebroken hand hoort bij de normale risico’s van zaalhockey, dus is er niets te claimen. En fatsoen heeft gelijk: Amsterdam moet Rotterdam bellen en de zaak afhandelen. Kunnen we weer door met het normale hockey leven.

 26. Rotterdam, doe normaal zeg. de jongen heeft een rode kaart gekregen en seve heeft een blessure. deal with it. wat een suffe actie zeg. Ik wens jullie daarbij heel veel succes want jullie krijgen het toch niet voor elkaar.

 27. @bert, benieuwd of je ook zo zou reageren als het jou was overkomen, gok van niet.

  Volkomen logisch dat Rotterdam dit doet en ik neem aan de van Ass het zelf ook nog een keer zal doen.

 28. @Klaas

  Nou Klaas, zeker wel! ik zou de dader zeker een keer willen spreken en zou graag excuses krijgen maar ik zou hier nooit voor naar de rechter stappen.

 29. Dhr. Floris

  Niet om vervelend te zijn maar ik hoop dat deze zaak voor de rechter komt. Maar dat is professionele interesse. Een schikking zou voor partijen uiteraard beter zijn.

  Desalniettemin komen er een paar aardige vragen naar boven:

  Is het handelen van Verga onrechtmatig? Daarvoor kan men aansluiten bij de norm die de HR bij het Natrap arrest vaststelde: HR 28 juni 1991 NJ 1992, 622:
  ‘Uitgangspunt … moet zijn dat de vraag of een deelnemer aan een sport als voetballen onrechtmatig heeft gehandeld door een gedraging
  waardoor aan een andere deelnemer letsel is toegebracht, minder spoedig bevestigend moet
  worden beantwoord dan wanneer die gedraging niet in het kader van de sportbeoefening zou
  hebben plaatsgevonden. De deelnemers aan een sport als voetballen hebben immers tot op zekere
  hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt over en weer van elkaar te verwachten,
  terwijl gedragingen die een overeenkomstig gevaar in het leven roepen, buiten het kader van de
  sport door de deelnemers aan het maatschappelijk verkeer als regel niet van elkaar behoeven te
  worden verwacht en mede daarom veelal niet aanvaardbaar zijn. (….) Bij het vorenstaande
  verdient opmerking dat niet reeds het enkele overtreden van de spelregels, waaronder de regels
  ter bescherming van de veiligheid van de spelers, onrechtmatig is. Wel is de overtreding van een
  spelregel een factor die meeweegt bij de beoordeling van de onrechtmatigheid. Het hof heeft zulks evenwel niet miskend. Het acht immers niet alleen mede relevant dat sprake is van een
  abnormaal gevaarlijke gedraging, maar spreekt ook van een gedraging “buiten de regels van het
  spel”’. De toets die wordt gehanteerd is dus tweeledig: de gedraging moet buiten de regels van
  het spel – en dat is dus ruimer dan alleen de spelregels – liggen én abnormaal gevaarlijk zijn. Of dat in een concreet geval zo is moet aan de hand van de omstandigheden worden vastgesteld.

  Daarnaast of AHBC aansprakelijk is voor de gedraging van Verga. Een werkgever is aansprakelijk voor de fouten, dwz de onrechtmatige daden, van zijn werknemers indien de kans op de fout vergroot werd door het uitoefenen van de taak en de werkgever invloed uit kon oefenen op het gedrag van de werknemer(kort gezegd) art. 6:170BW.

  Dat brengt dus de vraag met zich mee wat de verhouding AHBC/Verga is. Als het net zoals met Bouwens toen geen arbeidsverhouding is maar iets anders dan kan het zijn dat AHBC niet aansprakelijk is voor het handelen van Verga. Maar dan is Verga dat zelf natuurlijk nog wel, als er sprake is van onrechtmatige daad.

  Los daarvan is het m.i. helemaal niet onredelijk dat Rotterdam, dat schade lijdt door de fout van Verga, deze schade op hem of AHBC indien mogelijk, verhaalt.

  Sommigen hierboven hebben het over een “blessure” excuus maar dat miskent toch de aard en omstandigheden van de verwonding.

  Excuus voor het lange verhaal maar volgens mij wel allemaal “on topic”.

 30. @Bert, dat is onzin omdat iedere situatie anders is kan je dat niet met die zekerheid zeggen.

  En natuurlijk is het logisch dat Rotterdam onderzoekt of het stappen kan ondernemen het is tenslotte hun werknemer die een aantal keren niet zal kunnen spelen.

 31. Dhr. Floris

  Nog een kort aanvulling met een hockeyzaak: Het hof Den Bosch stelde vast dat Van Kraay, die door
  een actie van tegenstander Adriaansens ten val was gekomen, opzettelijk zijn stick naar achter
  had geslagen en hij, nu hij daardoor Adriaansens had verwond, onrechtmatig had gehandeld: Hof Den Bosch 5 november 1997, NJ 1998, 720.

 32. Allemaal prima.. als dit maar niet in de doofpot komt… van Ass zal voorlopig nog herinnerd worden aan Verga… Andersom ben ik niet zo zeker van.

 33. wat een zielige club dat Rotterdam. vorig jaar liep die Polkamp van der Horst met een lompe actie doormidden (zogenaamd geen opzet, nou ik kan je vertellen, als hockeyer weet je precies wat je doet in die situatie, was gewoon een misselijk makend blok van die polkamp, sowieso een hele lompe speler overigens, die nu net doet alsof dit allemaal ongelooflijk is, maar dat terzijde). Rotterdam, de club die ook het heeren akkoord om zeep hielp, de club die belachelijke bedragen betaald, het is gewoon een en al zieligheid om hier een claim neer te leggen. zegt veel over types als Goverts…heel zielig.

 34. @peter, je haalt er allerlei zaken bij die totaal niet terzake doen, dus voegt niks toe.

 35. @bas, mijn gevoel zegt ook wel een beetje hetzelfde als wat Peter hierboven zegt. Iets minder stellig en hard gesteld als Peter, maar mij bekruipt wel hetzelfde gevoel. Helaas.

 36. Kan iedereen ophouden met die onzinnige reacties! Kan me niet voorstellen dat iemand die hier schrijft, ooit op het hoogste niveau gehockeyd heeft……. Natuurlijk een vreselijke situatie voor van Ass, maar ook erg voor verga. Heus hij krijgt zijn straf wel….. Die is al groter dan jullie je kunnen voorstellen (lees sociale druk). Stop met dat typen vanachter je veilige laptopje. Seve heel veel sterkte met je herstel!!!

Comments are closed.