Tuchtcommissie KNHB niet bevoegd inzake handelen Kampong Hockey op 25 september - Hoofdklasse Hockey Nederland

Tuchtcommissie KNHB niet bevoegd inzake handelen Kampong Hockey op 25 september

De Tuchtcommissie van de KNHB heeft vandaag, dinsdag 13 oktober, uitspraak gedaan in de tuchtzaak die het bondsbestuur van de KNHB had aangespannen tegen SV Kampong Hockey. De Tuchtcommissie acht zich niet bevoegd te oordelen over het handelen Kampong Hockey op 25 september en dus niet over de vraag of er wel of niet sprake was van speelgerechtigdheid van speler Jip Janssen.

Klacht

Volgens de KNHB had Kampong in strijd met de reglementen van de KNHB gehandeld door in de eerste helft van de wedstrijd Tilburg Heren 1 – Kampong Heren 1 van vrijdagavond 25 september een niet-speelgerechtigde speler op te stellen. Naar het oordeel van de KNHB had de speler in quarantaine moeten zijn.

Verweer

Kampong heeft in de tuchtzaak toegelicht waarom naar haar oordeel speler en staf zorgvuldig en in overeenstemming met de regels hadden gehandeld. De discussie spitste zich toe op de vraag of een persoon die geen coronaklachten heeft, en uit voorzorg een commerciële test doet, in afwachting van de uitslag van de test in quarantaine behoort te zijn. Naar de overtuiging van Kampong geldt de quarantaineplicht in zo’n geval niet, om de voor de hand liggende redenen dat het RIVM en de GGD hun voorschriften hebben opgesteld voor gevallen waarin wel sprake is van coronaklachten, en dat het maatschappelijk belang niet is gediend bij het opwerpen van drempels voor het doen van preventieve testen bij commerciële instituten. Kampong bestreed op geen enkele wijze dat de RIVM- en GGD-regels die voorschrijven dat iemand die is getest vanwege coronaklachten in afwachting van de testuitslag in quarantaine blijft, natuurlijk ook in de sport en in het hockey gelden. Kampong voert scherp beleid wat betreft het voorkomen van corona en de risico’s op verdere verspreiding daarvan, en is alert op de uitvoering van dat beleid.

Uitspraak

De Tuchtcommissie heeft nu geoordeeld dat de regels van de KNHB geen basis vormen voor een oordeel van de Tuchtcommissie over het al dan niet in strijd met de regels opstellen van spelers. Kampong had er ook op gewezen dat de tuchtzaak niet de juiste weg was om tot een oordeel te kunnen komen. Wel heeft de Tuchtcommissie geoordeeld dat Kampong na de wedstrijd beter had moeten handelen in haar communicatie over de positieve test en een boete van EUR 500 opgelegd. Kampong is het hiermee eens. Sterker: Kampong had voordat de tuchtzaak aanhangig was gemaakt al aan zowel de voorzitter van Tilburg als aan de competitieleiding van de KNHB laten weten hieruit lessen te hebben getrokken. Naar het oordeel van Kampong had dit aspect nooit aan de Tuchtcommissie voorgelegd moeten worden, juist ook omdat een oordeel over speelgerechtigdheid niet aan haar is.

Kampong is het eens met de zienswijze van de tuchtcomissie. De druk op speler, staf en team is enorm geweest. Kampong hoopt dat met deze uitspraak rust en vertrouwen terugkeren. En Kampong zal het initiatief nemen voor overleg met de KNHB om te komen tot een evaluatie van wat zich buiten het veld heeft afgespeeld.

Lees ook meer omtrent het gebrek aan communicatie vanuit de KNHB aan Hoofdklasseclubs.

Reageer