Hockey, van exclusieve sport naar inclusief?

De Nederlandse Parahockeyers maken zich klaar voor de wedstrijd

 

Het ParaHockey is in Nederland vol in ontwikkeling. Kijkende naar het G-hockey en LG-hockey hebben we een grote en groeiende groep sporters die elke week op de hockeyvelden van Nederland rondloopt. Toch kan de sport nog niet als volwaardig worden genoemd. Op breedtesport niveau is de sport redelijk goed georganiseerd, maar voor sporters die graag de (internationale)top willen halen is er nog een hoop werk aan de winkel.

Marlène Döderlein de Win is vrijwilliger bij de KNHB en maakt zich sterk voor internationaal ParaHockey. Samen met een grote groep andere vrijwilligers trekken zij de kar om onder andere G-hockey en LG-hockey naar een hoger platform te krijgen. Döderlein de Win is van mening dat de breedtesport redelijk goed is georganiseerd, maar dat er kijkende naar de ontwikkeling van topsport nog veel moet gebeuren. Inclusieve sporten betekent gezelligheid, maar ook de mogelijkheid dat elke sporter kan hockeyen op zijn eigen niveau. Voor eenieder is er dan uitdaging.

ParaHockey in Nederland

In Nederland zijn er binnen het ParaHockey verschillende divisies. Bij zowel G als LG-hockey is er een opbouw in de competitie en wordt ingeschreven naar sterktes van de teams. Beide vormen van ParaHockey hebben een eigen competitie. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen 6-tal en 8-tal hockey. Bij de 6-tallen zijn verschillende poules. In de laagste poule starten de beginnende ParaHockeyers, afhankelijk van de grootte van de clubs en het niveau van de spelers wordt de competitie ingedeeld. Plezier staat voorop, dat neemt niet weg dat er serieus gehockeyd wordt. Bij 8-tal hockey is kent ook meerdere poules, toch kan 8-tal hockey niet worden vergeleken met de Hoofdklassehockey. Het 11-tal hockey zit in de lift.

Hoofdklasse Parahockey ligt in de toekomst bij de 11-tallen

Het 11-tal hockey zou uiteindelijk vergeleken kunnen worden met Hoofdklassehockey. Döderlein de Win legt uit: ‘Helaas zijn er nu nog maar twee clubs in Nederland die een 11-tal op de been kunnen krijgen. Dat is jammer, er zijn namelijk veel spelers in Nederland die goed kunnen hockeyen en inzicht hebben in het 11-tal spelletje. Als oplossing laten we individuele spelers van alle clubs inschrijven voor 11-tal competitie. Er zijn vaak zo’n 160-170 spelers die zich dan inschrijven voor de 11-tal competitie. Deze competities bestaat uit 6 zondagen verdeeld over het jaar. Op iedere dag spelen de teams meerdere wedstrijden. Na de eerste dag kijken we of de teams aan elkaar gewaagd zijn. De tweede zondag die dan wordt gespeeld worden de teams heringedeeld, waardoor we betere wedstrijden krijgen. Tijdens deze competitie zie je de top van Nederland. G-hockeyers en LG-hockeyers spelen samen in een team. We zien dat het kan en dat LG- en G-hockeyers heel goed samen kunnen hockeyen. Het zijn prachtige wedstrijden met een mooie dynamiek tussen de spelers. Ze kennen elkaar goed, komen elkaar tegen in de reguliere competitie, op toernooien en op 11-tal dagen. De sfeer is hierdoor goed: competitief en vriendschappelijk.

Strijd tijdens het G-hockey toernooi in Almere

Er is strijd voor breedte en tophockeyers op de verschillende toernooien die nu worden georganiseerd. Foto: Peter van Mulken

Het 11-tal hockey wordt steeds populairder. Ook bij ParaHockey zien we dat spelers willen groeien en in Nederland graag op een zo hoog mogelijk niveau gaan hockeyen. Het grootste probleem bij ParaHockey tijdens deze 11-tal dagen is vaak dat er toch wordt afgezegd. ‘De druk om te moeten presteren is geen reden dat de hockeyers uiteindelijk afzeggen. Het sociale aspect is namelijk voor hen erg belangrijk. Vervoer is het grootste struikelblok waardoor G- en LG-hockeyers moeten afhaken, aldus Döderlein de Win.

Nederlandse ParaHockey team

Door het niveau waarop gehockeyd wordt zijn de Nederlanders internationaal ook graag geziene gasten. Uit de diverse competities worden spelers gescout voor het Nederlandse team. Voor de selectie hebben we een systeem samengesteld dat STICKS heet. Hierin kijken we naar hockey technische kwaliteiten, spelinzicht, maar ook of een speler toegankelijk is om te communiceren, ben je te coachen, kan je op meerdere plaatsen spelen en pas je in het team. Uiteindelijk bepaalt dus niet alleen de individuele kwaliteit of een speler in het Nederlandse team komt. Een combinatie van individuele kwaliteiten en sociale vaardigheden is essentieel.

Daarnaast moet je toegelaten worden tot het toernooi op basis van je Intellectuele beperking. Alle spelers die deel willen nemen aan de Euro ParaHockey Championships dienen zich te registreren bij VIRTUS: World Intellectual Impairment Sport. Zij zorgen ervoor dat dit ook daadwerkelijk zo is.

Op het EK wordt er in drie categorieën G-hockey gespeeld. Nederland doet mee in de Championship divisie. De EHF bepaalt uiteindelijk in welke divisie Nederland terecht komt. Om vals spelen tegen te gaan heeft de EHF een classificatiesysteem. Per speler wordt een profiel samengesteld waarbij wordt gekeken naar drie behendigheidscategorieën. In elke categorie scoort een speler een aantal punten en uiteindelijk bepaalt de totaalscore van de individuele speler en van het team in welke divisie je je inschrijft en waar je door de EHF  geplaatst wordt.

De uitdaging om de ParaHockey sport internationaal te maken

Intentie van de Special Olympics Nederland, FIH en EHF is om ParaHockey te erkennen als internationale sport. Hierdoor zou ParaHockey onderdeel kunnen zijn van de Internationale Special Olympics. De Internationale Special Olympics vallen onder “breedtesport”.

‘We zijn heel hard aan het werk om hockey internationaal beter op de kaart te krijgen. Hiervoor moeten we in alle vijf continenten aanwezig zijn, waar we inmiddels zijn en hard aan trekken. We hopen in 2023 als demonstratiesport mee te kunnen doen aan de Internationale Special Olympics’, aldus Döderlein de Win.

De tweede internationale poot is het topsportdeel van EHF; ook Marijke Fleuren stimuleert de internationale opmars van het ParaHockey, waarin de sport steeds professioneler wordt. In Europa zijn er de Euro ParaHockey Championships, er is nog géén WK en deelname aan de Para-olympische spelen.

De ondersteuning vanuit de KNHB voor ParaHockey

Het ParaHockey wordt in Nederland voornamelijk georganiseerd door vrijwilligers. De KNHB ziet deze tak van hockey nu nog als breedtesport. De ParaHockey tak zou onder andere te kleinschalig zijn kijkende naar het aantal deelnemers. Hierdoor kan het niet worden geschaard onder tophockey.

Toch zijn er binnen het ParaHockey wel degelijk selectiemomenten voor de beste hockeyers van Nederland. Niet alleen is er onderscheid tussen 6-tal, 8-tal en 11-tal hockey, ook worden uiteindelijk de beste spelers en speelsters bij elkaar gezet, die uiteindelijk mee mogen strijden om de Europese titel. Opvallend is dan wel dat tijdens zo’n EK, de staf vrijwillig meegaat. Ook wordt er geen kleding gedragen die bijvoorbeeld de Oranjespelers en speelsters wel dragen en moeten er inschrijfkosten voor toernooien door de Oranjespelers zelf worden betaald. De sport is in ontwikkeling, maar moet nog grote stappen maken.

De Nederlandse G-hockeyers hebben geen officieel tenue

De G-hockeyers hebben op het EK geen officieel Nederlands tenue. Foto: Peter van Mulken

De verandering van breedtesport naar topsport

Op dit moment heeft het ParaHockey nog geen bondscoach. De KNHB heeft er bewust voor gekozen om geen geld hiervoor beschikbaar te stellen. Dit in tegenstelling tot het reguliere hockeyprogramma, waarbij bondscoaches zijn samengesteld <16, <18, <21, Jong Oranje en Oranje. Het top ParaHockey in internationale wedstrijden wordt begeleid door een groep zeer enthousiaste vrijwillige trainers en coaches.

Een aantal weken geleden werd op Almere het Toppers toernooi gespeeld. De meeste spelers die op het EK 2019 in Antwerpen hebben meegedaan, deden hieraan mee. Deze spelers mogen wel degelijk worden geschaard onder de noemer topsport. ‘De meeste spelers trainen vaak twee keer per week bij hun eigen club. Maar de hockeyers die op het hoogste niveau spelen zitten vaak ook nog in de sportschool, beoefenen een tweede sport (bijvoorbeeld boksen) of trainen bij andere verenigingen mee. Sport wordt heel intensief beleefd en de ParaHockeyers leven ook echt voor hun sport’, legt Döderlein de Win uit.

Omdat de KNHB tot op heden het ParaHockey internationaal niet ondersteunt heeft de sport het probleem dat er geen enkel fonds kan worden aangeschreven. ‘Een aantal partners, zoals bijvoorbeeld ABNAMRO zouden ons heel graag willen ondersteunen. Helaas kan dit dus nog niet’.

Meerjarenplan voor ParaHockey in Nederland

Nederland is vol in ontwikkeling om ParaHockey niet alleen op breedtesport niveau maar ook op topsportniveau naar een hoger plan te krijgen. Steun vanuit de KNHB, het bedrijfsleven en professionele hockeytrainers is hierbij essentieel. Ook de mogelijkheid om meerdere trainingsmomenten voor de ParaHockeyers te krijgen is erg belangrijk. ‘Italië is voor ons een land waar we een mooi voorbeeld aan kunnen nemen. Hier is ParaHockey een dagbesteding, wat betekent dat hockeyers elke dag de mogelijkheid hebben om te trainen. In Italië wordt er vijf keer per week getraind. Hierdoor zien we dat op internationaal niveau de Italiaanse ParaHockeyers het sterkste tot nu toe zijn. In Nederland zijn we op dit moment nog niet zo ver dat we dit ook kunnen aanbieden’ vertelt Döderlein de win.

Toch willen de vrijwilligers in Nederland nu doorpakken. ‘Niet alleen willen we graag met de huidige selectie doortrainen, uiteindelijk willen we ook graag het ParaHockey in de gehele breedte verder ontwikkelen, zodat we een bredere basis hebben en op internationaal niveau straks beter mee kunnen komen. Met de huidige vrijwilligers (trainers en begeleiders), zijn we hard bezig om de sport verder te professionaliseren zodat we in de toekomst ook binnen het ParaHockey de mogelijkheid hebben om sporters op het hoogste niveau te begeleiden. Immers iedere speler doet ertoe en mag er zijn, op elk niveau waarop gespeeld kan worden. Wij hebben de steun van de KNHB hard nodig om dit doel ook daadwerkelijk te verwezenlijken’, aldus Döderlein de Win.

Social Media als middel om de populariteit van de sport te meten

Ook is er afgelopen jaar gestart om sociale media in te zetten. Twitter, Instagram en facebook zijn alle drie tijdens het EK-hockey gebruikt. ‘We hebben op verschillende manieren publiciteit gemaakt voor het ParaHockey. Er is bezoek geweest van de Nederlandse dames bij onze ParaHockey selectie op het toernooi. Ook is er een shoot-out serie geweest tussen de Nederlandse mannen en onze groep G-hockeyers. Dit werd zeer enthousiast ontvangen. Wij denken dat alle acties succesvol zijn geweest. Een marketingbureau heeft voor ons gemeten hoe groot onze publiciteit was geweest tijdens dit gehele EK. In totaal hebben we als ParaHockeyNL ongeveer 925.000 views gekregen. Kijkend naar het gehele ParaHockey tijdens het EK, dan waren dat er 2.200.000. Wij hadden daar als Nederland dus een vrij groot aandeel in’. Binnen de EHF is dit ook opgevallen, vandaar dat onze Social media and Mobile vrijwilligster op het aanstaande ParaHockey Forum in Brussel een presentatie geeft over het gebruik en nut van sociale media voor je sport.

Het ParaHockey zit ook internationaal gezien dus erg in de lift. Een samenwerking tussen de KNHB, de huidige vrijwilligers, scholen en het bedrijfsleven moet geïntensiveerd worden om de stap voorwaarts te maken om tophockey aan te kunnen bieden in Nederland. Dit tophockey moet zich dan vooral gaan richten op 11-tallen, het uiteindelijke paradepaardje, zodat Nederland de competitie aan kan met landen zoals Portugal, Spanje en Italië. Met huidige nationale 11-tallen competitie is een slimme vorm gevonden om de meest ambitieuze parahockeyers te bedienen en de weg naar tophockey te vergemakkelijken. Het laat zien hoe in Nederland de groeiende parahockey gemeenschap een inclusieve competitie neerzet met voldoende uitdaging voor spelers op elk niveau om hun hockeydromen na te streven.

Door Hans Hofstra

 

 

 

Reacties

Je eigen afbeelding bij je commentaar? Ga naar: nl.gravatar.com

Er zijn nog geen reacties, ben jij de eerste?

Je kunt niet meer reageren op dit bericht.