KNHB besluit: Hoofdklasse wordt uitgespeeld, overige competities beëindigd | Hoofdklasse Hockey Nederland
KNHB

KNHB besluit: Hoofdklasse wordt uitgespeeld, overige competities beëindigd

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft naar aanleiding van het door de overheid gepubliceerde openingsplan en de persconferenties van 13 en 20 april 2021 besloten alle competities van seizoen 2020-2021 te beëindigen. Uitzondering op dit besluit vormen de Hoofdklasse Dames en Tulp Hoofdklasse Heren. Deze twee competities worden, inclusief play-offs, uitgespeeld. De nummers 12 van beide competities degraderen naar de Promotieklasse.

Volgens de routekaart en het openingsplan van de overheid is de eerst volgende datum waarop nieuwe versoepelingen kunnen worden doorgevoerd dinsdag 11 mei 2021. Op deze routekaart ontbreekt het bovendien op de korte termijn aan het benodigde perspectief om binnen dit lopende seizoen nog competitiewedstrijden te kunnen spelen. Dat maakt dat het bondsbestuur van de KNHB de noodzakelijke voorbereidingstijd voor het opstarten van de competities voor alle teams te kort vindt om nog een eerlijke herstart mogelijk te maken en de huidige competities voor de helft uit te spelen. Deze gedachtegang sluit aan op de eerder door de KNHB gepresenteerde scenario’s met uiterste startdata. Het bondsbestuur heeft daarom het volgende besloten:

1.    Alle competities, zowel die van standaardteams als die van alle andere teams (inclusief alle jeugdteams) zijn per direct beëindigd. Uitzondering op deze beslissing vormen de beide competities in de Hoofdklasse Dames en de Tulp Hoofdklasse Heren.

2.    Voor alle competities (met uitzondering van de beide Hoofdklassen) is artikel 2.5 van de aanvullende bepalingen op het bondsreglement van toepassing. In de huidige situatie geldt specifiek 2.5.3 waarin aangegeven wordt dat competities waarin nog niet ieder team elkaar minimaal 1x ontmoet heeft, als niet uitgespeeld worden beschouwd. Er vindt geen promotie of degradatie plaats, er is geen kampioen. Seniorenteams blijven in beginsel in dezelfde klasse én voor junioren geldt dat de indeling gemaakt wordt volgens de reguliere en bekende processen.

3.    Conform de reguliere promotie-en degradatieregeling degraderen de nummers 12 van de Hoofdklasse Dames (nog niet bekend) en de Tulp Hoofdklasse Heren (Almere H1) naar de Promotieklasse.

4.    Conform de opgestelde aanvullende reglementen op het bondsreglement van 3 september 2020 promoveren Klein Zwitserland D1 en SCHC H1 resp. naar de Hoofdklasse Dames  2021-2022 en de Tulp Hoofdklasse Heren 2021-2022.

5.    De play-offs tussen de Promotieklasse en de Hoofdklasse komen dit lopende seizoen te vervallen.

De KNHB blijft zich er voor inzetten dat iedereen van 27 jaar en ouder zo snel mogelijk zonder beperkingen kan hockeyen. Daarnaast werkt de KNHB hard aan toestemming om (regionale) wedstrijden te kunnen spelen. Zodra de overheid dat toestaat, zal de KNHB dit voor de verenigingen organiseren, ook als het spelen van deze regionale wedstrijden is gelimiteerd tot een specifieke leeftijdsgroep dan wel regio. Op die manier wil de KNHB er zorg voor dragen dat er aanbod is voor alle teams en verenigingen.

Reageer