KNHB legt ordemaatregel op naar aanleiding van HGC incident

De KNHB heeft kennis genomen van de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van een hockeytrainer/coach van hockeyclub HGC uit Wassenaar. De 45-jarige man werd vorige week aangehouden omdat hij jarenlang in totaal honderden meisjes en vrouwen stiekem filmde in de kleedkamer van de club. De verdere procedure tegen de persoon in kwestie ligt in handen van het Openbaar Ministerie, waar het in eerste instantie ook thuishoort, zo laat de bond in een verklaring weten.

De KNHB staat HGC bij in de ondersteuning richting haar leden en andere betrokkenen. HGC heeft de aangehouden man direct geschorst. Ook het KNHB bondsbestuur heeft inmiddels conform het Reglement Ongewenst Gedrag een ordemaatregel aan deze persoon opgelegd. Aan de persoon is met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd een verbod opgelegd om een functie binnen de hockeysport te vervullen alsook een verbod om de terreinen van hockeyverenigingen te betreden. De KNHB stelt hier al haar verenigingen van op de hoogte.

De KNHB voelt zich naar aanleiding van de verschillende zaken in de sport van de afgelopen jaren en deze zaak gesterkt om het door haar gevoerde beleid inzake preventie van grensoverschrijdend gedrag, dat aansluit bij NOC*NSF, voort te zetten.

Naast de campagne Sportiviteit & Respect informeert de KNHB haar verenigingen over de verantwoordelijkheid die zij hebben bij de aanstelling van personen die een functie hebben binnen de vereniging. De KNHB raadt haar verenigingen aan ten minste het volgende te regelen:

– Check referenties.

– Vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
– Maak de gedragsregels bekend en laat de werknemer/vrijwilliger zich hier contractueel aan conformeren.

– Laat de werknemer/vrijwilliger een verklaring ondertekenen waarmee zij zich verplichten zich te (mede-) onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond en zijn organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak.

– Bevraag het registratiesysteem Seksuele Intimidatie van NOC*NSF.

Sinds 2013 heeft de KNHB een werknemer vrijgemaakt om clubs niet alleen voor te lichten, maar ook te kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld het aanpassen van de statuten van de vereniging.

NOC*NSF heeft de sportbonden verplicht gesteld om in een reglement de procedure op te nemen over hoe grensoverschrijdend gedrag afgehandeld dient te worden.

Reageer