Wederom zedenzaak in hockeywereld aan het licht

Twee maanden geleden werd de hockeywereld opgeschrikt door de zaak ’Luigi C.’, die in de douches van hockeyclub HGC jonge meisjes heimelijk filmde en gisteravond kwam er in RTL Late Night wederom een ontucht zaak aan het licht. Trainer Jan-Willem G. werd in 1996 veroordeeld wegens aanranding en zou zich vervolgens over een periode van achttien jaar aan jonge spelers vergrepen hebben en hen gefotografeerd hebben als ze bij hem thuis douchte, zo meldt de Telegraaf.

De KNHB heeft in maart 2013 melding ontvangen vanuit hockeyclub Strawberries met betrekking tot ongewenst gedrag van deze hockeytrainer/coach nadat er in 1995 zich ook al een incident met G. had voorgedaan op deze club uit Velsen. Naar aanleiding van deze melding is een onderzoek ingesteld naar de gegrondheid hiervan, zo laat de Bond in een verklaring weten. Gedurende dit onderzoek zijn er andere meldingen bij de bond binnengekomen die betrekking hadden op dezelfde trainer bij diverse hockeyclubs. Er waren gegronde redenen om aan te nemen dat deze persoon de gedragsregels voor begeleiders ernstig heeft geschonden. Het KNHB bondsbestuur heeft in januari 2014 een adviescommissie ingesteld. Deze onafhankelijke commissie zal een advies uitbrengen over de gegrondheid en de verwijtbaarheid van de klacht. In afwachting van de uitkomsten van de adviescommissie zal de KNHB verdere maatregelen treffen.

Jan-Willem G. is jarenlang onafgebroken intensief betrokken geweest bij de hockeysport en is zowel actief geweest als speler als trainer/coach bij diverse hockeyclubs. Tevens is de betreffende persoon tussen 2001 en 2003 manager geweest bij een Nationaal jeugdteam, is hij tot 2005 districtstrainer geweest en was hij tot de melding in 2013 leercoach bij de KNHB. Gezien het vertrouwelijke karakter van deze zaak gaat de KNHB niet inhoudelijk in op de hockeyclubs en personen die eventueel betrokken zijn bij incidenten. De KNHB heeft na 1996 tot aan de melding in 2013 geen meldingen gekregen van deze incidenten inzake vermeend ongewenst gedrag.

Ondanks dat de desbetreffende persoon formeel geen lid is van de KNHB, heeft het bondsbestuur van de KNHB in juni 2013 bij de tuchtcommissie een tuchtzaak aanhangig gemaakt. In haar beslissing heeft de Tuchtcommissie geoordeeld, dat deze persoon niet onderworpen is aan het tuchtrecht van de KNHB, zodat zij onbevoegd is om van onderhavig zaak kennis te nemen. De Commissie van Beroep heeft de beslissing van de Tuchtcommissie in hoger beroep bekrachtigd.

Het bondsbestuur heeft in januari 2014 besloten om een adviescommissie in te stellen. De adviescommissie is verzocht een advies uit te brengen over de gegrondheid en de verwijtbaarheid van bovenstaande klacht. Tevens is verzocht om de KNHB aanbevelingen te doen ten behoeve van de door het bondsbestuur te nemen maatregelen in dit onderhavige geval met als doel het risico van herhaling in de toekomst te voorkomen. De adviescommissie verwacht op korte termijn de uitkomsten van het onderzoek te overhandigen en tevens een advies te kunnen uitbrengen aan de KNHB.

Reageer