Update: KNHB maakt zaak Oranje-Rood tegen Amsterdam aanhangig bij tuchtcommissie - Hoofdklasse Hockey Nederland
Onder andere de overtreding van Sander Baart ligt onder de loep bij de KNHB.

Update: KNHB maakt zaak Oranje-Rood tegen Amsterdam aanhangig bij tuchtcommissie

De KNHB heeft de overtreding van Teun Rohof en Sander Baart in behandeling genomen. De zaak wordt op dit moment onderzocht. De KNHB heeft zojuist laten weten dat de zaak aanhangig wordt gemaakt en wordt voorgelegd aan de tuchtcommissie.

Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd. In een video werd de Belgisch-international Thomas Briels opgevangen door Teun Rohof. In de scrimage die onstond, kon ex-international zich ook niet beheersen en werkte de eerdere dader Teun Rohof naar de grond.

BEKIJK OOK:
Blunder scheidsrechters opzettelijke overtreding Teun Rohof op Thomas Briels

Onderzoek

Onduidelijk is of de KNHB de situatie mag beoordelen. De vraag is of de desbetreffende scheidsrechters de situatie hebben waargenomen. Aan de hand van dit statement mag de KNHB wel/niet oordelen over de overtreding. Thomas Briels gaf eerder al aan dat naar zijn mening de scheidsrechters de situatie hebben waargenomen.

Je kunt niet meer stemmen

Moet de KNHB schorsingen uitdelen?

Update: Beoordeling KNHB

De KNHB laat vandaag via haar website het volgende bericht weten: De KNHB is afgelopen week op de hoogte gesteld van een drietal wedstrijdmomenten die tijdens de wedstrijd Oranje-Rood H1 – Amsterdam H1 d.d. 26 september 2021 kort achter elkaar plaatsvonden op het veld.

Omdat het hier wedstrijdmomenten betreft in de Hoofdklasse Dames of Tulp Hoofdklasse Heren, én deze momenten het aanzien van de hockeysport zouden kunnen schaden, vindt de KNHB het van belang het proces rond de beoordeling van deze specifieke momenten alsmede de stand van zaken met betrekking tot deze specifieke wedstrijd toe te lichten.

Field of Play

In het algemeen geldt dat tijdens een hockeywedstrijd de scheidsrechters de acties op het veld direct beoordelen. De beoordelingen die scheidsrechters op het veld maken en de beslissingen die zij nemen, zijn onaantastbaar. Dit noemen we het ‘Field of Play’-principe. Op het veld wegen scheidsrechters dus bijvoorbeeld af of zij het noodzakelijk vinden tegen een actie te fluiten, en of het nodig is een actie te bestraffen (door het geven van een vrije slag dan wel een kaart).

Alle acties die tijdens de wedstrijd door (een van de) scheidsrechters zijn waargenomen en daarmee beoordeeld, zijn definitief afgehandeld. In dat geval kan er achteraf niet gevraagd worden alsnog over die actie te oordelen, bijvoorbeeld door de onafhankelijke tuchtcommissie van de KNHB.

Indien beide scheidsrechters na een wedstrijd verklaren een specifieke actie niet te hebben waargenomen – en daarmee dus ook niet beoordeeld – , kan de KNHB een wedstrijdmoment, bijvoorbeeld op basis van videobeelden, voorleggen aan de onafhankelijke Tuchtcommissie. De KNHB maakt een zaak dan aanhangig. De Tuchtcommissie houdt in dat geval zitting, vraagt diverse stukken op ter informatie en doet vervolgens uitspraak.

In deze Q&A wordt er meer uitleg gegeven over het incident

Oranje-Rood H1 – Amsterdam H1

Tijdens de wedstrijd Oranje-Rood H1 – Amsterdam H1 is sprake van drie acties die elkaar snel opvolgen. De scheidsrechters hebben verklaard dat de eerste twee acties (door minimaal een van beide scheidsrechters) zijn waargenomen. Daarmee zijn deze acties beoordeeld op het veld (Field of Play). Met betrekking tot de derde actie geven de scheidsrechters aan deze niet op het veld te hebben waargenomen. Zij hebben deze actie dan ook niet beoordeeld.

Op basis van het door de KNHB ontvangen beeldmateriaal heeft de KNHB besloten met betrekking tot de derde actie een zaak aanhangig te maken bij de Tuchtcommissie.

De KNHB is op dit moment in afwachting van de uitspraak van de Tuchtcommissie. Mocht een uitspraak leiden tot een schorsing dan zal de KNHB dit – zoals te doen gebruikelijk als het gaat om een Hoofdklassespeelster of -speler – meedelen via een melding op de lijst Overzicht kaarten & schorsingen. Dit overzicht wordt wekelijks voor de eerstvolgende wedstrijdronde geüpdatet.

Comments (3)

  1. De scheidsrechters nemen precies waar wat er gebeurt. Het is zo’n willekeur momenteel waarvoor opgetreden wordt! De 1 trekt kaarten voor “onzin” dingen en voelen de emotie tijdens wedstrijden niet aan en de ander doet bij dit soort incidenten helemaal niks. Het niveauverschil van arbitrage is momenteel veel te groot. Laat staan het niveauverschil van arbitrage dat op landelijke jeugdcompetities staat en de arbitrage dat de promotieklasse en hoofdklasse begeleid. Zo weten spelers op een gegeven moment echt waar ze aan toe zijn. Er moet echt minder ruimte komen voor interpretaties.

  2. Misschien moet de KNHB hier eens naar kijken: https://www.youtube.com/watch?v=2X20pGYxpX8&t=2898s
    Prima uiteenzetting en duidelijk hoe een erkende internationale scheidsrechterscoach hier tegenaan kijkt.

  3. veel benieuwder met welk statement AHBC als club en Cox als coach naar buiten komt. Dit is geen incident zoals de meesten weten. Rohof maakt zich de afgelopen jaren bijna wekelijk in en buiten het veld schuldig aan fysiek en verbaal wangedrag.
    Je wil niet dat je kind naar zo’n speler kijkt, laat staan er training van krijgt. Ik zou niet met zo’n speler willen spelen of in mijn team willen hebben, ongeacht kwaliteit. Los van regels gaat deze speler ver over de grens van normen die op en rond een sport vereniging gelden.
    Voor wie zich afvraagt waar dit over gaat: Luister op een willekeurige zondag eens in het wagener stadion naar wat deze speler vanaf de bank of in het veld roept.

Reageer