KNHB werkt met 320 hockeyclubs aan nieuwe strategische visie - Hoofdklasse Hockey Nederland

KNHB werkt met 320 hockeyclubs aan nieuwe strategische visie

De KNHB is momenteel druk bezig met het verzamelen van informatie om de strategie voor de periode 2012-2020 te kunnen bepalen. Naast de gebruikelijke bijeenkomsten waarop verenigingsbestuurders met elkaar van gedachten kunnen wisselen, riep de hockeybond het internetplatform KNHB LAB in het leven.

In een introductiefilmpje legt bondsdirecteur Johan Wakkie uit dat de KNHB van alle verenigingsbestuurders wil weten hoe zij over de toekomst van het hockey denken, maar dat zijn bond bij het verzamelen van die informatie niet voor het reeds gebaande pad heeft gekozen. Sophie Benus, beleidsadviseur van de KNHB, vult aan: “We gingen op zoek naar een tool, die alle verenigingsbestuurders de mogelijkheid geeft te reageren op de negen vastgestelde thema’s. VODW marketing, één van onze sponsors, had een dergelijke tool.”

Visies en ideeën

De bond lanceerde het digitale platform KNHB LAB in november en nodigde de voorzitters, secretarissen en penningmeesters van alle 320 hockeyverenigingen uit. Deze bestuurders hadden ook de mogelijkheid extra bestuursleden aan te melden om alle visies en ideeën te posten.

Gaandeweg werden specifieke doelgroepen uitgenodigd, zoals bedrijfshockeyers, arbiters en mensen uit het technisch kader. Inmiddels zijn er op het KNHB LAB al 380 mensen actief.

Met de trends voor de komende jaren in het achterhoofd vormen thema’s zoals meer jongens op het veld, tophockey versus breedtehockey, het nieuwe communiceren en het boeien en binden van 15- tot en met 18-jarigen de basis voor de nieuw te bepalen strategie. Benus is niet bang dat met het bepalen van negen thema’s de mogelijkheid om andere zaken te agenderen te veel wordt ingeperkt. “We hebben de thema’s zorgvuldig geformuleerd, met behulp van interne en externe personen.

Daarnaast bestaat er een LinkedIn-pagina waarop veel hockeyers actief zijn. Deze discussies volgen wij ook en die hebben we meegenomen bij het formuleren van de thema’s.”

Externe experts

Op 11 januari 2012 staat een strategiesessie gepland om de negen challenges uit te diepen. Bij de sessie in Leusden zijn niet alleen insiders aanwezig, maar ook externe experts uit onder andere de vakgebieden media, sport en overheid. Benius: “Om een passende en houdbare strategie voor 2020 te ontwikkelen, is zowel een interne als een externe blik essentieel.”

Na deze strategiesessie vindt op 28 januari het Nationaal Hockeycongres plaats. In het hoofdgebouw van de Rabobank te Utrecht komen de uitkomsten van het KNHB Lab en de strategiesessie nog eens aan bod.

Benus besluit: “Naar aanleiding van alle visies en ideeën op het KNHB LAB, de bijeenkomst op 11 januari en het Nationaal Hockeycongres op 28 januari gaat VODW marketing de strategische visie 2020 schrijven. Deze wordt ter goedkeuring besproken op de Algemene Leden Vergadering in juni 2012.”

Reageer