Medische Commissie KNHB start Taskforce mondbescherming

KNHB heeft besloten naar aanleiding van het ongeluk van Seve van Ass een Taskforce samen te stellen die advies zal geven ten aanzien van het dragen van mondbeschermers. 

“We zien dat de impact van een dergelijk ongeval groot is,” legt Henk van der Hoeven, voorzitter van de Medische Commissie van de KNHB uit. Hij vervolgt: “Voor ons voldoende aanleiding om onze huidige uitgangspuntne weer onder de loep te nemen en een speciale Taskforce samen te stellen die vanuit hun specifieke medische expterise de consequenties van het wel, dan wel niet dragen van mondbeschermers nader gaat bekijken.” Verder vertelt van der Hoeven dat de Medische Commissie (nog)  geen dwingend advies heeft afgegeven aan de KNHB.

Technische Directeur van de KNHB, Arno den Hartog, vertelt dat de Bond de bevinden van de Taskforce en het daaruit volgende advies van de Medische Commissie afwacht. “Op basis daarvan bekijken we of we het huidige beleid moeten aanpassen. Het verplicht stellen van mondbeschermers is een complexe materie, waarbij meerdere aspecten moeten worden gewogen. Naast twijfels over het gewenste effect, de fysieke beletsels tijdens het hockeyen, moeten ook kwesties als de aansprakelijkheid en sanctionering van het eventueel niet dragen van een mondbeschermer worden gewogen.”

 

Reageer