Rapportage onderzoek prestatieklimaat Nederlands Elftal Dames opgeleverd | Hoofdklasse Hockey Nederland

Rapportage onderzoek prestatieklimaat Nederlands Elftal Dames opgeleverd

In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft onderzoeksbureau Fijbes Consultancy de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het prestatieklimaat van het Nederlands Elftal Dames. Het onderzoeksbureau heeft zijn bevindingen gerapporteerd aan de KNHB en afgelopen maandag en dinsdag in verschillende sessies toegelicht aan de deelnemers van het onderzoek.

Tijdens de evaluatie van het olympisch traject (Tokio) afgelopen jaar kwam naar voren dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden bij het teamklimaat waarin zij hebben gepresteerd. De KNHB constateerde dat de groepscultuur, de onderlinge communicatie en het individuele welzijn van speelsters en staf punten zijn die verbeterd konden worden. De KNHB wil er alles aan te doen om te voorkomen dat speelsters, spelers of staf van de eigen nationale elftallen zich niet prettig, onveilig of anderszins niet goed voelen in nationale teams. De hockeybond besloot daarom naar aanleiding van de evaluatie in drie stappen te werken aan het prestatieklimaat. Een van de drie stappen betrof het verstrekken van een opdracht aan Fijbes Consultancy tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek.
Dit onderzoek is nu door Fijbes Consultancy afgerond.

De KNHB dankt alle geïnterviewden voor hun medewerking aan het onderzoek. Zij hebben hun gevoelens en gedachten gedeeld, iets wat- zo erkent de KNHB – niet eenvoudig geweest is. De KNHB erkent de uitkomsten en signalen die in het onderzoek worden beschreven en vindt deze onwenselijk. Ook concludeert de KNHB dat het prestatieklimaat niet veilig genoeg is geweest. Dat betreurt de KNHB ten zeerste. De hockeybond neemt daarom de aanbevelingen van het onderzoeksbureau over en streeft ernaar – voor zover dat nog niet gebeurd is –  de noodzakelijke verbeteringen of veranderingen zo snel mogelijk door te voeren. De KNHB wil er niet alleen nu, maar ook in de toekomst voor zorgen dat herhaling van de ontstane situatie voorkomen wordt.


Zorgvuldig, vertrouwelijk en transparant
De KNHB begrijpt dat ook andere belanghebbenden geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van het onderzoek. De hockeybond wil hierover zo transparant mogelijk zijn. Na overleg met Fijbes Consultancy en om de vertrouwelijkheid en privacy van de deelnemers te kunnen blijven garanderen, deelt de KNHB op haar website de hoofdlijnen uit het onderzoek evenals de aanbevelingen, maar niet de volledige rapportage. Ook heeft de KNHB haar eigen reactie gepubliceerd, net als haar reactie op de aanbevelingen. De weergave van het onderzoek is opgesteld door de KNHB en ter verificatie gedeeld met Fijbes Consultancy. Het onderzoeksbureau onderschrijft dat de weergave van de KNHB overeenkomt met de uitkomsten zoals door Fijbes Consultancy met de KNHB en betrokkenen gedeeld.

Comments (1)

  1. bert van lingen

    Geachte dames en heren,
    Ik mis in de rapportage van het onderzoek het geluid van coach Annan. Zij is degene die eindverantwoordelijk is voor de prestaties en dus ook het prestatieklimaat dat daarmee samenhangt, voorwaardelijk is.
    Het lijkt mij dat in het objectiveren van hetgeen er is onderzocht ten behoeve van toekomstig beleid de mening, ervaringen en aanpak van de eindverantwoordelijke essentieel is. Zeker naar alle andere betrokkenen toe.
    Wellicht kunt U mij daar nog enige duidelijkheid in verschaffen.

Reageer